DE GEGEVENS VAN UW MODEL VINDEN

Modelnummer

Alle DEWALT-modelnummers kunnen teruggevonden worden op de identificatieplaatjes van elk product, zoals weergegeven wordt op onderstaande afbeelding, ze zullen altijd met een letter D beginnen.

Het volledige modelnummer met de batterijen, indien van toepassing, kan gevonden worden op de originele verpakking of het ontvangstbewijs van de handelaar. Enkele voorbeelden van hetzelfde product, maar met verschillende varianten voor de code, omwille van hun batterijen, zien er als volgt uit:

DCF887D2-GB (18V Slagschroevendraaier met 2 x 2,0Ah batterijen)
DCF887P2-GB (18V Slagschroevendraaier met 2 x 5,0Ah batterijen)
DCF887N-XJ (18V Slagschroevendraaier zonder accessoires)

Merk het volgende op voor combinatiesets:
Wanneer u een combinatieset met 2 of meer elektrische gereedschappen gekocht hebt, REGISTREER ELK GEREEDSCHAP DAN AFZONDERLIJK, het modelnummer voor elk individueel gereedschap kan op het typeplaatje worden teruggevonden, zoals hierboven weergegeven wordt. Wanneer je de modelnummers invoert, kun je een van de varianten kiezen die verschijnen om door te gaan en de registraties van het gereedschap te voltooien. POWERSTACK™ accu's moeten individueel geregistreerd worden voor 3 jaar garantie.  Niet-POWERSTACK™ accu's en laders hoeven niet geregistreerd te worden omdat deze producten een garantie van 1 jaar hebben en standaard onder je aankoopbewijs vallen.

Wat als u uw code nog altijd niet kunt vinden.
Sommige handelaars gebruiken hun eigen specifieke varianten voor codes, die mogelijk niet in het uitklapmenu opgenomen zijn, daarom moet u de dichtste variant van het generieke modelnummer gebruiken wanneer het exacte modelnummer van uw aankoop niet weergegeven wordt. Het belangrijke deel van het nummer bij het registreren van het gereedschap, is het eerste deel omdat dit het gereedschap zelf weergeeft, in bovenstaand voorbeeld is het gereedschap een DCF887, zolang het eerste deel van het modelnummer juist is, zal uw gereedschap gedekt zijn. Voor snoerloos gereedschap zullen dit de eerste 3 letters zijn, beginnend met een D en de eerste 3 cijfers. Voor gereedschap met snoer zal dit opnieuw beginnen met de letter D, bekijk onderstaande voorbeelden:

VOORBEELDEN VAN MODELNUMMERS VOOR GEREEDSCHAP MET SNOER:

DATUMCODE

Dit is een code met 8 cijfers. Bestaat uit een getal met 4 cijfers, gevolgd door een getal met 2 cijfers en dan nog eens 2 cijfers, soms alfanumeriek. Dit is een voorbeeld van een geldige datumcode - 2017-22-59.

SERIENUMMER

Het serienummer van een gereedschap kan gewoonlijk teruggevonden worden op het typeplaatje of in het batterijcompartiment. Het kan bestaan uit alleen cijfers of een combinatie van letters en cijfers, zoals hieronder weergegeven wordt.

TYPEPLAATJE:

VOORBEELDEN BATTERIJCOMPARTIMENT: